Politik musí být slušný člověk. Je čas konat a vytlačit nepoctivce z veřejného života. Je čas zastavit rozkrádání naší země a pohnat k zodpovědnosti ty, kteří mají špinavé ruce. Jsem z Vysočiny, umím bojovat a udělám pro návrat tradičních hodnot maximum.

Lídři EU selhali, je třeba se připravit k obraně naší země


Ne bonmoty prezidenta, ale ničivý a na podhoubí islámu se rozpínající terorismus, jsou smrtelným nebezpečím pro naši západní křesťanskou civilizaci a staví nás do zcela nové situace, kterou je třeba bez odkladu a rázně řešit.

Současní evropští lídři v čele s německou kancléřskou Angelou Merkelovou zklamali, nejsou schopni dlouho narůstající exodus islamistů řešit a naopak svými konkrétními činy jenom vytvořili prostor pro jeho eskalaci. Má-li se Evropa zachránit, musí být současná politická garnitura vyměněna a na její místo musí nastoupit političtí lídři, kteří přestanou s blouzněním multikulturalismu a začnou chránit svoje země, svoje občany, naši civilizaci.

Vedle toho musí skončit rozbíjení velkých států ve jménu šíření demokracie, které je prvotní příčinou současné migrační krize obřích rozměrů. Zkrátka svět musí začít ve jménu zachování sebe sama jinou politiku a Česká republika nemůže být v tomto směru výjimkou. Tato země je opravdu naše a naší povinností je ubránit naše hodnoty, kulturní i materiální, které zde v po staletí probíhajícím zápase o naši národní identitu zanechaly celé četné generace našich předků.

V Praze, ani v žádném dalším našem městě se nesmí stát to, co začíná být téměř běžné ve velkých městech západní Evropy. Na tomto východisku je třeba se sjednotit a bránit naši zem, respektive se k její obraně připravit.

Ing. Jan Veleba


Internetové stránky vytvořil DUOWEB.cz