Politik musí být slušný člověk. Je čas konat a vytlačit nepoctivce z veřejného života. Je čas zastavit rozkrádání naší země a pohnat k zodpovědnosti ty, kteří mají špinavé ruce. Jsem z Vysočiny, umím bojovat a udělám pro návrat tradičních hodnot maximum.

O mně

Kořeny

Moje kořeny jsou na venkově. Pocházím z patnáctihektarového hospodářství z osady Pánov na Velkobítešsku. Vystudoval jsem brněnskou tehdejší Vysokou školu zemědělskou a po ní ještě Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor sociologie venkova a pedagogika. Mám rodinu, dva syny a dceru. Jsem podruhé ženatý, první žena mně zemřela. Celý život pracuji v zemědělství. Posledních sedm let vedu Agrární komoru ČR. Vždy a za každých okolností jsem se bral za zájmy českého zemědělství a venkova. Když to nešlo po dobrém, sahali jsme k tvrdým akcím, například k blokádě dálnic.

Vzor

Od revoluce v roce 1989 se v čele resortu zemědělství vystřídala spousta ministrů. Mým vzorem a tím, kdo si prosté, ale zároveň hrdé označení „ministr zemědělství“ skutečně zasloužil, byl jediný - Josef Lux. Pro Česko je nesmírná škoda, že mu osudem nebylo dopřáno žít.

Změna

Co považuji za hlavní nutnou změnu? Odpovím slovy podnikatelského génia světového rozměru Tomáše Bati, kterými hodnotil v roce 1932 světovou hospodářskou krizi: „Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu.“

Dovolím si k tomu dodat pouze následující: Venkov a jeho stěžejní obor zemědělství jsou mravním zdravím národa, jsou jeho základem. Právě zde se rodí mravnost, slušnost a pracovitost - tyto hodnoty jsou nadčasové a trvalé.

Směr

Budu-li s vaší pomocí zvolen senátorem, mou ambicí je vytvořit zde kolem sebe platformu politiků, kteří se budou především věnovat venkovu, zemědělství a potravinářství. Chci přispět k návratu jedné ze základních životních jistot každého člověka – soběstačnosti v kvalitních českých potravinách. Jsem z Vysočiny. K regionům Chrudimska a Havlíčkobrodska mne pojí silné vazby, proto jsem se také rozhodl ucházet se o přízeň voličů právě zde, ve volebním obvodě č. 44.

Milí přátelé, přeji si, aby současná těžká doba byla předznamenáním návratu morálky a slušnosti. Je totiž nejvyšší čas!

profesní životopis

Internetové stránky vytvořil DUOWEB.cz